IPv4 AS & ASN Directory

IP Range CIDR ASN AS Name
5.172.181.0 to 5.172.181.255 5.172.181.0/24 AS27176 DataWagon LLC See Range
5.172.182.0 to 5.172.182.255 5.172.182.0/24 AS50304 Blix Solutions AS See Range
5.172.183.0 to 5.172.183.255 5.172.183.0/24 AS56595 Fluency Communications Ltd See Range
5.172.184.0 to 5.172.187.255 5.172.184.0/22 AS15798 University of Warmia and Mazury in Olsztyn Poland See Range
5.172.188.0 to 5.172.189.255 5.172.188.0/23 AS60279 Gmina Miasta Elk See Range
5.172.190.0 to 5.172.191.255 5.172.190.0/23 AS207012 GMINA OLSZTYN See Range
5.172.192.0 to 5.172.199.255 5.172.192.0/21 AS199081 Lancom Ltd See Range
5.172.200.0 to 5.172.203.255 5.172.200.0/22 AS199081 Lancom Ltd See Range
5.172.204.0 to 5.172.205.255 5.172.204.0/23 AS199081 Lancom Ltd See Range
5.172.206.0 to 5.172.206.255 5.172.206.0/24 AS199081 Lancom Ltd See Range
5.172.207.0 to 5.172.207.255 5.172.207.0/24 AS60911 Lancom Ltd See Range
5.172.208.0 to 5.172.215.255 5.172.208.0/21 AS13113 ISI Line srl See Range
5.172.216.0 to 5.172.223.255 5.172.216.0/21 AS199139 Weritech B.V. See Range
5.172.224.0 to 5.172.255.255 5.172.224.0/19 AS8374 Polkomtel Sp. z o.o. See Range
5.173.0.0 to 5.173.127.255 5.173.0.0/17 AS39603 P4NET P4 UMTS Operator in Poland See Range
5.173.128.0 to 5.173.191.255 5.173.128.0/18 AS39603 P4NET P4 UMTS Operator in Poland See Range
5.173.192.0 to 5.173.223.255 5.173.192.0/19 AS39603 P4NET P4 UMTS Operator in Poland See Range
5.173.224.0 to 5.173.255.255 5.173.224.0/19 AS201019 P4 Sp. Z O.O. See Range
5.174.0.0 to 5.174.255.255 5.174.0.0/16 AS8374 Polkomtel Sp. z o.o. See Range
5.175.0.0 to 5.175.15.255 5.175.0.0/20 AS8972 Host Europe GmbH See Range
5.175.16.0 to 5.175.19.255 5.175.16.0/22 AS8972 Host Europe GmbH See Range
5.175.20.0 to 5.175.23.255 5.175.20.0/22 AS20773 Host Europe GmbH See Range
5.175.24.0 to 5.175.27.255 5.175.24.0/22 AS8972 Host Europe GmbH See Range
5.175.28.0 to 5.175.31.255 5.175.28.0/22 AS20773 Host Europe GmbH See Range
5.175.32.0 to 5.175.39.255 5.175.32.0/21 AS199352 Autovie Venete S.p.A. See Range