IPv4 AS Names Directory: AS Name Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S

IP Range CIDR ASN AS Name
5.11.128.0 to 5.11.255.255 5.11.128.0/17 AS16135 Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S See Range
5.24.0.0 to 5.25.255.255 5.24.0.0/15 AS16135 Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S See Range
5.26.0.0 to 5.26.255.255 5.26.0.0/16 AS16135 Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S See Range
5.27.0.0 to 5.27.63.255 5.27.0.0/18 AS16135 Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S See Range
5.27.128.0 to 5.27.191.255 5.27.128.0/18 AS16135 Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S See Range
5.27.224.0 to 5.27.255.255 5.27.224.0/19 AS16135 Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S See Range
31.140.0.0 to 31.140.255.255 31.140.0.0/16 AS16135 Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S See Range
31.141.32.0 to 31.141.39.255 31.141.32.0/21 AS16135 Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S See Range
31.141.48.0 to 31.141.63.255 31.141.48.0/20 AS16135 Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S See Range
31.141.64.0 to 31.141.95.255 31.141.64.0/19 AS16135 Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S See Range
31.142.0.0 to 31.143.255.255 31.142.0.0/15 AS16135 Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S See Range
77.67.128.0 to 77.67.255.255 77.67.128.0/17 AS16135 Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S See Range
86.108.140.0 to 86.108.140.255 86.108.140.0/24 AS16135 Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S See Range
86.108.152.0 to 86.108.152.255 86.108.152.0/24 AS16135 Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S See Range
86.108.160.0 to 86.108.160.255 86.108.160.0/24 AS16135 Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S See Range
86.108.165.0 to 86.108.165.255 86.108.165.0/24 AS16135 Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S See Range
86.108.183.0 to 86.108.183.255 86.108.183.0/24 AS16135 Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S See Range
86.108.184.0 to 86.108.191.255 86.108.184.0/21 AS16135 Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S See Range
86.108.192.0 to 86.108.223.255 86.108.192.0/19 AS16135 Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S See Range
86.108.232.0 to 86.108.239.255 86.108.232.0/21 AS16135 Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S See Range
86.108.240.0 to 86.108.241.255 86.108.240.0/23 AS16135 Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S See Range
86.108.243.0 to 86.108.243.255 86.108.243.0/24 AS16135 Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S See Range
86.108.244.0 to 86.108.244.255 86.108.244.0/24 AS16135 Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S See Range
86.108.246.0 to 86.108.247.255 86.108.246.0/23 AS16135 Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S See Range
86.108.248.0 to 86.108.248.255 86.108.248.0/24 AS16135 Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S See Range
93 Results - Page 1 of 4