IPv4 AS Names Directory: AS Name I2Snetwork SAS

IP Range CIDR ASN AS Name
2.58.198.0 to 2.58.198.255 2.58.198.0/24 AS52073 I2Snetwork SAS See Range
185.143.241.0 to 185.143.241.255 185.143.241.0/24 AS52073 I2Snetwork SAS See Range
185.200.246.0 to 185.200.246.255 185.200.246.0/24 AS52073 I2Snetwork SAS See Range
3 Results - Page 1 of 1